2015/05/28


Živé jadro domu - ateliér velkej stavby. Školský projekt v ktorom som si zvolil zle využívané alebo nezastavané miesto v Brne a následne tvoril budovu, funkčne vhodnú k okoliu. 
Funkčne je teda moja budova zostavená takto: dole je pás komerčne využitelných priestorov, zatím je garáž ktorá siaha pod terén a nad terén(dokopy 4 podlažia garáží), a nad garážami sú bytovky s vlastným dvorom a výstupom na terasu odkial je výhľad na hrad Špilberk a centrum Brna. Terasy patria majitelom najvyšších bytov, ale z časti sú prístupné ostatným obyvateľom.
Architektúra sa nesie v znamení kontrastu, kde zvonku pôsobí stroho, jednoducho možno až tažkopádne, vovnútri skrýva život plný zeleňe, hravosti odlišností a rôznorodosti.2015/04/05


Koláž ( motivácia pre študentov architektúry týžden pred odovzdaním ateliérovej práce)