2016/06/01

School atelier project Tioman, Malaysia

Ekologický rezort na ostrove Tioman v Malajzii.
Ako prvé som absolútne vylúčil dnešné prepychové, luxusné a niektore gýčové rezorty.
Chcel som aby bolo miesto viac prepojené prírodou a zároveň bolo niečim originálne. Fascinovaný všetkými tými miestnymi zvieratami som sa rozhodol pre korytnačku. Jej typickým znakom je pomalosť.
Pomalosť, uvolnenosť, oddych a relax ma nasmerovali na meditáciu.
Spojil som to dokopy a vznikol urbanizmus vyliezajúcej korytnačky z vody na ostrov. Pod jej pancierom sa ukrýva miesto stretávania všetkých návštevníkov - reštaurácia, a jej hlavu tvorí meditačná budova ktorej predchádza bambusový tunel.

Eco-resort on island of Tioman in Malaysia.

The first thing I absolutely excluded are today sumptuous and luxurious  resorts.
I wanted a place that will be more connected with nature and also something original.
Fascinated by all these local animals I decided to choose a turtle. Her characteristic feature is slowness. Slowness, rest and relaxation has channeled me for meditation.
I joined it together and made urbanism of climbing turtle out of water to the island.
Under the shell is hidden a meeting place for all visitors - restaurant, and head of turtle is meditation building including bamboo tunnel before.

Poster

Meditácia
Meditation


Bambusový tunel

Bamboo tunnel


Výhľad z meditácie
View from meditation


Restaurace
Restaurant

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára